فهرست مستندات

شما اینجا هستید

ردیف عنوان فاز نوع سند تاریخ ارائه پیوست
۱ ماده ۷۹ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و آیین نامه اجرایی آن - اسناد بالادستی دی ۹۰ PDF icon ماده+۷۹+قانون+برنامه+پنجم+توسعه+اقتصادي،+اجتماعي+و+فرهنگي+جمهوري+اسلامي+ايران+و+آيين+نامه+اجرايي+آن.pdf
۲ مصوبه ۸۰۷۰ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوی اسلامی ایران - اسناد بالادستی اردیبشهت ۷۹ PDF icon مصوبه+۸۰۷۰+قانون+برنامه+سوم+توسعه+اقتصادي،+اجتماعي+و+فرهنگي+جمهوي+اسلامي+ايران+.pdf
۳ نظامنامه متولیان بهره وری دستگاه‌های اجرایی کشور - اسناد بالادستی شهریور ۹۴ PDF icon نظامنامه+متوليان+بهره+وري+دستگاه+هاي+اجرايي+كشور.pdf
۴ نقشه راه اصلاح نظام اداری - اسناد بالادستی اسفند ۹۲ PDF icon نقشه+راه+اصلاح+نظام+اداري.pdf
۵ تکنیک‌های ارتقای بهره وری - اسناد بالادستی اسفند ۹۵ PDF icon تكنيك هاي ارتقاي بهره وري.pdf
۶ اساسنامه پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات - اسناد بالادستی اسفند ۱۳۸۸ PDF icon اساسنامه پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات.pdf
۷ ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه ششم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - اسناد بالادستی تیر ۹۴ PDF icon ابلاغ+سياست+هاي+كلي+برنامه+ششم+اقتصادي،+اجتماعي+و+فرهنگي+جمهوري+اسلامي+ايران.pdf
۸ آیین نامه اجرایی تبصره ۳۵ قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - اسناد بالادستی مهر ۹۶ PDF icon آيين+نامه+اجرايي+تبصره+۳۵+قانون+برنامه+دوم+توسعه+اقتصادي،+اجتماعي+و+فرهنگي+جمهوري+اسلامي+ايران.pdf
۹ برنامه جامع بهره وری کشور - اسناد بالادستی شهریور ۹۴ PDF icon برنامه+جامع+بهره+وري+كشور.pdf
۱۰ بندهایی از سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری مرتبط با بهره وری - اسناد بالادستی آبان ۹۴ PDF icon بندهايي+از+سياست-هاي+كلي+ابلاغي+مقام+معظم+رهبري+مرتبط+با+بهره-وري.pdf
۱۱ دستورالعمل محاسبه شاخص‌های بهره وری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات - اسناد بالادستی مهر ۹۶ PDF icon دستورالعمل+محاسبه+شاخص+هاي+بهره+وري+وزارت+ارتباطات+و+فناوري+اطلاعات.pdf
۱۲ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی - اسناد بالادستی بهمن ۹۲ PDF icon سياست+هاي+كلي+اقتصاد+مقاومتي.pdf
۱۳ ماده ۵ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و آیین نامه اجرایی آن - اسناد بالادستی اسفند ۸۹ PDF icon ماده+۵+قانون+برنامه+چهارم+توسعه+اقتصادي،+اجتماعي+و+فرهنگي+جمهوري+اسلامي+ايران+و+آيين+نامه+اجرايي+آن.pdf
۱۴ صورت جلسه#۱۳ فاز ۱ صورت‌جلسه آبان ۹۶ PDF icon الگوی ارتقای بهره وری پژوهشگاه-صورت جلسه#۱۳.pdf
۱۵ صورت جلسه#۱۴ فاز ۱ صورت‌جلسه آبان ۹۶ PDF icon الگوی ارتقای بهره وری پژوهشگاه-صورت جلسه#۱۴.pdf
۱۶ صورت جلسه#۱۵ فاز ۱ صورت‌جلسه آبان ۹۶ PDF icon الگوی ارتقای بهره وری پژوهشگاه-صورت جلسه#۱۵.pdf
۱۷ صورت جلسه#۱۶ فاز ۱ صورت‌جلسه آبان ۹۶ PDF icon الگوی ارتقای بهره وری پژوهشگاه-صورت جلسه#۱۶.pdf
۱۸ صورت جلسه#۱۷ فاز ۱ صورت‌جلسه آبان ۹۶ PDF icon الگوی ارتقای بهره وری پژوهشگاه-صورت جلسه#۱۷.pdf
۱۹ صورت جلسه#۱۸ فاز ۱ صورت‌جلسه آبان ۹۶ PDF icon الگوی ارتقای بهره وری پژوهشگاه-صورت جلسه#۱۸.pdf
۲۰ صورت جلسه#۱ فاز ۱ صورت‌جلسه مهر ۹۶ PDF icon الگوی ارتقای بهره وری پژوهشگاه-صورت جلسه#۱.pdf
۲۱ صورت جلسه#۲ فاز ۱ صورت‌جلسه مهر ۹۶ PDF icon الگوی ارتقای بهره وری پژوهشگاه-صورت جلسه#۲.pdf
۲۲ صورت جلسه#۳ فاز ۱ صورت‌جلسه مهر ۹۶ PDF icon الگوی ارتقای بهره وری پژوهشگاه-صورت جلسه#۳.pdf
۲۳ صورت جلسه#۴ فاز ۱ صورت‌جلسه مهر ۹۶ PDF icon الگوی ارتقای بهره وری پژوهشگاه-صورت جلسه#۴.pdf
۲۴ صورت جلسه#۵ فاز ۱ صورت‌جلسه مهر ۹۶ PDF icon الگوی ارتقای بهره وری پژوهشگاه-صورت جلسه#۵.pdf
۲۵ صورت جلسه#۶ فاز ۱ صورت‌جلسه مهر ۹۶ PDF icon الگوی ارتقای بهره وری پژوهشگاه-صورت جلسه#۶.pdf
۲۶ صورت جلسه#۷ فاز ۱ صورت‌جلسه مهر ۹۶ PDF icon الگوی ارتقای بهره وری پژوهشگاه-صورت جلسه#۷.pdf
۲۷ صورت جلسه#۸ فاز ۱ صورت‌جلسه آبان ۹۶ PDF icon الگوی ارتقای بهره وری پژوهشگاه-صورت جلسه#۸.pdf
۲۸ صورت جلسه#۹ فاز ۱ صورت‌جلسه آبان ۹۶ PDF icon الگوی ارتقای بهره وری پژوهشگاه-صورت جلسه#۹.pdf
۲۹ صورت جلسه#۱۰ فاز ۱ صورت‌جلسه آبان ۹۶ PDF icon الگوی ارتقای بهره وری پژوهشگاه-صورت جلسه#۱۰.pdf
۳۰ صورت جلسه#۱۱ فاز ۱ صورت‌جلسه آبان ۹۶ PDF icon الگوی ارتقای بهره وری پژوهشگاه-صورت جلسه#۱۱.pdf
۳۱ صورت جلسه#۱۲ فاز ۱ صورت‌جلسه آبان ۹۶ PDF icon الگوی ارتقای بهره وری پژوهشگاه-صورت جلسه#۱۲.pdf
۳۲ صورت جلسه#۴۰ فاز ۲ صورت‌جلسه اسفند ۹۶ PDF icon الگوی ارتقای بهره وری پژوهشگاه-صورت جلسه #۴۰.pdf
۳۳ صورت جلسه#۴۱ فاز ۲ صورت‌جلسه اسفند ۹۶ PDF icon الگوی ارتقای بهره وری پژوهشگاه-صورت جلسه #۴۱.pdf
۳۴ صورت جلسه#۴۲ فاز ۲ صورت‌جلسه اسفند ۹۶ PDF icon الگوی ارتقای بهره وری پژوهشگاه-صورت جلسه #۴۲.pdf
۳۵ صورت جلسه#۴۲ فاز ۲ صورت‌جلسه اسفند ۹۶ PDF icon الگوی ارتقای بهره وری پژوهشگاه-صورت جلسه #۴۳.pdf
۳۶ صورت جلسه#۴۴ فاز ۲ صورت‌جلسه اسفند ۹۶ PDF icon الگوی ارتقای بهره وری پژوهشگاه-صورت جلسه #۴۴ -.pdf
۳۷ صورت جلسه#۱۹ فاز ۲ صورت‌جلسه آذر ۹۶ PDF icon الگوی ارتقای بهره وری پژوهشگاه-صورت جلسه#۱۹ -.pdf
۳۸ صورت جلسه#۲۰ فاز ۲ صورت‌جلسه آذر ۹۶ PDF icon الگوی ارتقای بهره وری پژوهشگاه-صورت جلسه#۲۰ -.pdf
۳۹ صورت جلسه#۲۱ فاز ۲ صورت‌جلسه آذر ۹۶ PDF icon الگوی ارتقای بهره وری پژوهشگاه-صورت جلسه#۲۱.pdf
۴۰ صورت جلسه#۲۲ فاز ۲ صورت‌جلسه آذر ۹۶ PDF icon الگوی ارتقای بهره وری پژوهشگاه-صورت جلسه#۲۲.pdf
۴۱ صورت جلسه#۲۳ فاز ۲ صورت‌جلسه دی ۹۶ PDF icon الگوی ارتقای بهره وری پژوهشگاه-صورت جلسه #۲۳.pdf
۴۲ صورت جلسه#۲۴ فاز ۲ صورت‌جلسه دی ۹۶ PDF icon الگوی ارتقای بهره وری پژوهشگاه-صورت جلسه #۲۴ -.pdf
۴۳ صورت جلسه#۲۵ فاز ۲ صورت‌جلسه دی ۹۶ PDF icon الگوی ارتقای بهره وری پژوهشگاه-صورت جلسه #۲۵ -.pdf
۴۴ صورت جلسه#۲۶ فاز ۲ صورت‌جلسه دی ۹۶ PDF icon الگوی ارتقای بهره وری پژوهشگاه-صورت جلسه #۲۶ -.pdf
۴۵ صورت جلسه#۲۷ فاز ۲ صورت‌جلسه دی ۹۶ PDF icon الگوی ارتقای بهره وری پژوهشگاه-صورت جلسه #۲۷ -.pdf
۴۶ صورت جلسه#۲۸ فاز ۲ صورت‌جلسه دی ۹۶ PDF icon الگوی ارتقای بهره وری پژوهشگاه-صورت جلسه #۲۸ -.pdf
۴۷ صورت جلسه#۲۹ فاز ۲ صورت‌جلسه دی ۹۶ PDF icon الگوی ارتقای بهره وری پژوهشگاه-صورت جلسه #۲۹ -.pdf
۴۸ صورت جلسه#۳۰ فاز ۲ صورت‌جلسه دی ۹۶ PDF icon الگوی ارتقای بهره وری پژوهشگاه-صورت جلسه #۳۰ -.pdf
۴۹ صورت جلسه#۳۱ فاز ۲ صورت‌جلسه دی ۹۶ PDF icon الگوی ارتقای بهره وری پژوهشگاه-صورت جلسه #۳۱.pdf
۵۰ صورت جلسه#۳۲ فاز ۲ صورت‌جلسه دی ۹۶ PDF icon الگوی ارتقای بهره وری پژوهشگاه-صورت جلسه #۳۲.pdf

صفحه‌ها

درباره ما

خدمات پیش­ بینی شده در این پروژه در راستای دسترسی به اهداف مد نظر در تدوین الگوی بهره ­وری در پژوهش و نوآوری پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، مبتنی بر اسناد بالا­دستی مرتبط و نیز ارزیابی شاخص­های مؤثر بر بهره ­وری سازمانی به منظور تاًمین خلاء موجود و نهایتا تدوین مدل چرخه مدیریت بهره ­وری در پژوهشگاه است.

عضویت در خبرنامه

عضویت در خبر نامه طرح الگوی ارتقای بهره وری در پژوهش و نوآوری پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

ارتباط با ما

  • نشانی:    تهران، خیابان کارگرشمالی، روبروی سازمان انرژی اتمی، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
  • تلفن تماس: ۸۸۳۳۶۴۶۶
  • رایانامه: productivity@itrc.ac.ir